قوانین و مقررات برق افشان البرز

قوانین سایت :

1- کلا پس از تحویل مرجوع نمی گردد .

2- تسویه حساب نقدی می باشد .